KVKK

WEB SİTESİNİN İŞLETİLMESİ SÜRESİNCE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR AYDINLATMA BİLDİRİMİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Edag Türkiye web sitesi kanalıyla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye işbu aydınlatma bildiriminden ulaşabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

EDAG TURKEY MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ
Bilişim Vadisi Genel Müdürlük
Muallimköy Mahallesi
Deniz Cd. Bina No:143-5 Kat:13
41400 Gebze / Kocaeli
Turkey
Website: tr.edag.com

 1. Log Kayıtlarının Alınması

  Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  Web sitesi kullanıcılarının kişisel verileri bu kanalın, kanal içeriklerinin ve bu kanal vasıtasıyla sağlanan hizmetlerin tam olarak çalışması amacıyla gerekli olduğu ölçüde işlenir ve saklanır.

  Web sitesinin ziyareti süresince kayıt altına alınan veriler ayrıca IP adresin anonim hale getirilmesi suretiyle istatistik analiz faaliyetinin yürütülmesi ve web sitesinin iyileştirilmesi, optimizasyonu ve bilgi teknolojileri sistemlerinin güvenliğinin temini amaçlarıyla kullanılır. Veriler pazarlama amacıyla kullanılmamaktadır. Belirtilen işleme amaçları “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun ve diğer  tarafların meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  sebebiyle ilişkilendirilmiştir.

  Kişisel veriler ayrıca sözleşmenin kuruluş aşaması dâhil sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

  Kişisel veriler işlenme amacı ortadan kalktığında yalnızca Türk mevzuatında, Avrupa Birliği mevzuatında ve EDAG Türkiye paydaşlarının tabi olduğu diğer ulus mevzuatına uygun olarak öngörülen saklama dönemleri boyunca saklanır.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Log kayıtları üçüncü kişilere aktarılmaz.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda web sitesine her erişim sağlandığında arayan bilgisayarın sisteminden otomatik olarak veri ve bilgi temin eder. Toplanan veriler şunlardır:

  (1)   Kullanıcı IP adresi
  (2)    Erişim tarihi ve zamanı
  (3)    Ziyaret edilen web sitesi
  (4)    Bayt cinsinden gönderilen veri miktarı
  (5)    Web sitesine erişilen kaynak/bağlantı
  (6)    Kullanılan tarayıcısı
  (7)    Kullanılan işletim sistemi

  Bu veriler Edag sisteminde log kaydı olarak tutulur. Kullanıcının başkaca kişisel verisi hakkında log kaydı alınmaz.

  Kişisel veriler 6698 Sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan hukuki sebeplere ve kişisel verilerin korunmasına dair diğer yasal düzenlemelere uygun olarak işlenir. Kişisel verilerin işlendiği hukuki sebepler:
  “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olma”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olma”,  “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun ve diğer  tarafların meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve bu sebeplerin bulunmadığı hallerde ilgili kişilerden açık rıza alınmasıdır.
   
 2. Çerezlerin Kullanımı

  Tanım ve veri işlemenin detayları

  Web sayfamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler kullanıcının bilgisayarında veya İnternet motorunda saklanan metin dosyalarıdır. Kullanıcı bir web sitesine eriştiğinde, bir çerez kullanıcının işletim sisteminde saklanabilir. Bu çerez, web sitesine bir sonraki erişimde tarayıcının açıkça tanımlanmasını sağlayan bir karakter dizesi içerir.

  Biz çerezleri web sitemizi kullanıcı dostu haline getirmek için kullanırız. Web sitesinde yer alan bazı öğelerin çalışması kullanıcı sayfa değiştirdiğinde erişim sağlanan tarayıcının tanımlanmasını gerektirir.

  Aşağıdaki veriler bu amaçla çerezlerde saklanır ve çerezler vasıtasıyla iletilir:

  (1) Kullanıcının IP adresi
  (2) Erişim tarihi ve zamanı
  (3) Login bilgisi
  (4) Aktarılan veri miktarı
  (5) Sorgulanan alan adı

  Web sitemizde çerezleri ayrıca kullanıcının gezinti alışkanlıklarının analizinde kullanılır kullanırız.
  Aşağıdaki veriler bu amaçla iletilir:

  (1) Donanım tipi, modeli, markası, ekran çözünürlüğü
  (2) İşletim sistemi, sürümleri, aileleri
  (3) Tarayıcı, sürümü, konfigürasyon, motorlar, eklentiler, dil, dil kodu
  (4) Lokasyon verisi
  (5) Sağlayıcı detayları
  (6) Ziyaret edilen siteler, ziyaret sayısı, süresi ve tarihi
  (7) Giriş sayfaları, çıkış sayfaları, sayfa URL'si, sayfa başlığı, arama öğeleri, indirmeler
  (8) Arama makineleri, arama öğesi, web siteleri, sosyal ağlar
  (9) Kampanyalar, kampanya anahtar kelimesi

  Kullanıcıya, web sitemize erişirken, analiz ve pazarlama amaçlı çerezler gibi işlevsel çerezlerin kullanıldığı bildirilir ve bu bağlamda kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin kullanıcının onayını almak için Çerez Onay Yöneticisi kullanılır. Veri gizliliği beyanına ilişkin bilgiler de bu bağlamda yayınlanır.

  Bireysel çerezlerin nasıl çalıştığına ilişkin ayrıntılı bilgiler, ne kadar süreyle çalıştıklarına ilişkin bilgiler ve üçüncü tarafların bu çerezlere erişip erişemeyeceğine ilişkin ayrıntılar da Çerez Onay Yöneticisi'nde bulunabilir. Çerez Onay Yöneticisine, web sitemizin alt bilgisindeki ilgili düğmeye tıklayarak istediğiniz zaman erişebilirsiniz.

  Veri işlemenin hukuki sebepleri
  Teknik açıdan gerekli olma halinde kişisel veriler “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun ve diğer tarafların meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebebine, gezinti alışkanlıklarının analizinde kullanılan kişisel veriler ise ilgili kişinin açık rıza sunması hukuki sebebine dayalı olarak işlenir.

  Veri işleme amaçları

  Amaçlanan kullanım ve işlevlerine bağlı olarak, çerezleri aşağıdaki kategorilere ayırmaktayız:

  a) Teknik olarak gerekli çerezler
  Teknik olarak gerekli çerezler, web sitemizin kullanım amacına dair fonksiyonların çalışmasını sağlar. Bu çerezler yalnızca bizim tarafımızdan kullanılır, diğer ifade ile birinci taraf çerezleridir.
  Bu, çerezlerde saklanan tüm bilgilerin web sitemize geri döndüğünü ifade eder. Teknik olarak gerekli çerezlerle, örneğin, web sitemizin çeşitli alt sayfalarına erişirken oturum açmış kullanıcıların her zaman oturum açmış durumda kalması sağlanır.
  Bu sayede kullanıcılar yeni bir sayfaya her eriştiklerinde oturum açma verilerini tekrar girmek zorunda kalmazlar.
  Web sitemizde teknik olarak gerekli çerezlerin, önceden onay alınmadan kullanılması mümkündür. Bu nedenle, teknik olarak gerekli olan bireysel çerezler etkinleştirilemez veya devre dışı bırakılamaz. Bu çerezlerin işlenme amacı “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun ve diğer tarafların meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanır. Menfaatimiz Web sitemizin ve sunduğu hizmetlerin engelsiz bir şekilde sağlanmasıdır.

  b) İşlevsel Çerezler
  İşlevsel çerezler, web sitemize önceden girilmiş bilgilerin (kayıtlı isim, dil seçimi veya bir kullanıcının konumu gibi) saklanılmasını ve bu bilgilere dayanarak geliştirilmiş ve daha da kişiselleştirilmiş işlevler sunulmasını sağlar. Bu çerezlerin verileri toplama ve saklama şekli, kullanıcının diğer web sitelerindeki davranışlarının izlenmemesini sağlamaktadır.

  c) Performans çerezleri
  Performans çerezleri, web sitesinin çekiciliğini, içeriğini ve işlevselliğini iyileştirmek için, nasıl kullanıldığına dair toplu bilgiler toplar. Bu çerezler, web sitesi alt sayfalarının ne sıklıkta ve ne kadar süreyle ziyaret edildiğini ve hangi içeriğin kullanıcılar için özellikle işe yarayabileceğini belirlememize yardımcı olur.

  Bu çerezler, kullanıcının tanımlanmasına izin verecek herhangi bir bilgiyi saklamamaktadır. Toplanan bilgiler bir araya getirilmiştir ve bireyi doğrudan tanımlamamıza izin vermez. Hizmet ettiği tek amaç, web sitemizin içeriğini kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına daha iyi uyarlamak, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve hizmet yelpazemizi optimize etmek için istatistikleri derlemektir.

  d) Pazarlama çerezleri
  Pazarlama çerezleri, harici reklam şirketlerinden (üçüncü taraf çerezler) gelir ve kullanıcı tarafından ziyaret edilen web siteleri hakkında bilgi toplamak, kullanıcı için hedefli reklamlar oluşturmak ve kullanıcının ilgi alanlarına göre reklamlar görüntülemek için kullanılır. Ayrıca, bir reklamın görünme sıklığını sınırlamak ve reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için de kullanılırlar. Bu bilgiler üçüncü şahıslarla, örneğin reklam verenlerle paylaşılabilir.

  İlgili kişi hakları
  Çerezler, web sitemize iletildikleri kullanıcının bilgisayarında saklanır. Kullanıcı olarak, bu nedenle çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrole sahipsiniz.

  Tanımlama bilgilerinin kullanımına onay vermiş olsanız bile, onayınızı istediğiniz zaman ileride geçerli olacak şekilde iptal edebilirsiniz. Bunu yapmak için lütfen aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

  •  Web sitesi üzerinden herhangi bir zamanda erişilebilen Çerez Onay Yöneticimizde izninizi geri çekmek istediğinizi veya ayarlarınızı değiştirmek istediğinizi bize bildirebilirsiniz.
  •  Tarayıcı yazılımınızı uygun şekilde ayarlayarak çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz; bununla birlikte, bunu yapmanız durumunda, bu web sitesinde sunulan tüm işlevleri tam olarak kullanamamanıza neden olabileceği gerçeğine dikkatinizi çekmek isteriz.
  •  Önceden kaydedilmiş çerezler, istediğiniz zaman ayarlarınızdan kaldırılabilir. Bu otomatik olarak da yapılabilir.
  •  Dahası, çerez tarafından oluşturulan ve web sitelerimizi kullanımınızla ilgili (IP adresiniz dahil) olarak Google'a veri toplanmasını ve tarayıcınız için mevcut olan eklentiyi indirip kurarak bu verilerin işlenmesini önleyebilirsiniz.
  •  Ayrıca birçok ülkede öz denetim programlarının bir parçası olarak geliştirilen araçları da kullanabilirsiniz, örn. Pazarlama çerezlerini yönetmek için www.aboutads.info/choices/ (ABD) veya www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices (AB).

 3. E-Posta İletişimi

  Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  E-posta adresi ve içeriğinde yer alan kişisel veriler yalnızca iletişim kurulması amacıyla işlenir. Koşullar ilgili konunun tamamen çözüldüğünü gösterdiğinde iletişimin sona erdiği kabul edilir ve veri işleme amacı ortadan kalktığı için silinir.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  E-posta iletişiminde iletilen kişisel veriler üçüncü taraflara açıklanmaz.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kullanıcı tarafından e-posta vasıtasıyla iletilen kişisel veriler saklanır. Bu veriler “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun ve diğer tarafların meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebebine uygun olarak işlenir. Eğer iletişimin amacı sözleşmenin kuruluşu ise kişisel veriler ayrıca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olma”  sebebiyle işlenir.
 4. Web Takibi

  Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  Ziyaret ettiğiniz bu web sitesi, Google Inc. (“Google”) ‘ın web analiz servisi Google Analytics kullanır. Bu, kullanıcı faaliyetlerinin cihazlar arası analizine izin vererek takma isimlendirilmiş bir kullanıcı kimliğine birden fazla cihaz arasındaki veri, oturum ve etkileşimin atanmasını mümkün kılar.

  Bu web sitesinin sahibi adına çerez bilgilerini web sitesinin kullanımının değerlendirilmesi, web sitesi faaliyetleri hakkında raporların derlenmesi ve web sitesinin ve İnternetin kullanımıyla ilgili diğer hizmetlerin web sitesi sahibi için yapılması amaçlarıyla kullanır.

  Web analiz hizmetinin kullanımıyla web sitesi kullanımının analiz edilmesi ve düzenli iyileştirmeler yapılması amaçlanır. Temin edilen istatistikler hizmetlerimizi iyileştirmemize ve kullanıcılar için bunları daha ilgi çekici hale getirmemize olanak sağlar.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Kural olarak çerezler tarafından oluşturulan web sitesi kullanımınızla ilgili bilgiler ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılır ve burada kaydedilir. Bu web sitesinde IP adresi anonimleştirme etkinleştirildiyse, Google IP adresinizi Avrupa Birliği üye devletleri veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf diğer ülkeleri sınırlarında bırakır.

  Kişisel verilerin ABD'ye aktarıldığı istisnai durumlar için AB-ABD Gizlilik Kalkanı, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework veya CH-US Gizlilik Kalkanı, https: / /www.privacyshield.gov/welcome.

  Çerez verilerini devre dışı bırakmadığınız takdirde kontrol kabiliyetini haiz olduğunuz verileriniz yurtdışına aktarılacaktır.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Ziyaret ettiğiniz bu web sitesi, Google Inc. (“Google”) ‘ın web analiz servisi Google Analytics kullanır. Kullanım, Universal Analytics modunu içerir. Bu, kullanıcı faaliyetlerinin cihazlar arası analizine izin vererek takma isimlendirilmiş bir kullanıcı kimliğine birden fazla cihaz arasındaki veri, oturum ve etkileşimin atanmasını mümkün kılar.

  Google Analytics bilgisayarınızda saklanan çerezleri kullanır ve web sitesi kullanımının analiz edilmesine olanak sağlar.

  Sayılan amaçların gerçekleştirilmesinde kullanıcıyı ilgilendiren şu veriler işlenir:

  (1)      Kullanıcının IP adresi
  (2)      Erişim tarihi ve zamanı
  (3)      Login bilgisi
  (4)      Aktarılan veri miktarı
  (5)      Sorgulanan alan adı
  (6)      Donanım tipi, modeli, markası, ekran çözünürlüğü
  (8)     İşletim sistemi, sürümleri, aileleri
  (9)     Lokasyon verisi
  (10)   Sağlayıcı detayları
  (11)   Ziyaret edilen siteler, ziyaret sayısı, süresi ve tarihi
  (12)   Giriş sayfaları, çıkış sayfaları, sayfa URL'si, sayfa başlığı, arama öğeleri, indirmeler
  (13)   Arama makineleri, arama öğesi, web siteleri, sosyal ağlar
  (14)    Kampanyalar, kampanya anahtar kelimesi        

  Google tarafından gönderilen ve çerezler, kullanıcı kimlik doğrulaması veya reklamcılık kimlikleriyle bağlantılı veriler 14 ay sonra silinir. Google'a göre, saklama/depolama süresinin sonuna gelen veriler ayda bir kez otomatik olarak silinir. Verilerin Google tarafından ne kadar süreyle saklanacağı üzerinde hiçbir etkimiz olmadığına dikkat çekeriz.

  Tarayıcınızı ayarlayarak çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz; bununla birlikte çerezlerin devre dışı bırakılması bu web sitesinde sunulan tüm işlevleri tam olarak kullanamamanıza neden olabilir.

  Ayrıca, çerez tarafından oluşturulan ve web site kullanımına dair (IP adresiniz dâhil) verilerin Google tarafından edinilmesini ve kullanılmasını bu bağlantıda yer alan tarayıcı eklentisini indirerek ve yükleyerek engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  Çerezlerin devre dışı bırakılması, bu web sitesini ziyaret ederken verilerinizin edinilmesini önler. Universal Analytics tarafından birden fazla cihazdan alınmasını önlemek için, kullanımdaki tüm sistemler için kapsam dışında kalmayı etkinleştirmeniz gerekir. Çerezleri devre dışı bırakmak için burayı tıklayın:               https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en&text=deaktivate_google_analytics

  Bu web sitesi Google Analytics'i "_anonymizeIp()" işleviyle kullanmaktadır. Bu, IP adreslerinin kesilmiş biçimde işlenmesini sağlar ve böylece belirli bir kullanıcının takibi imkânsız hale getirir. Hakkınızda toplanan verilerin doğrudan kişisel bir bağlantı oluşturması durumunda, bu hemen engellenir, böylece kişisel veriler anında silinir.

  Ayrıca Google Etiket Yöneticisi kullanmaktayız. Google Etiket Yöneticisi pazarlamacıların web sitesi etiketlerini tek bir arayüz üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Etiketleri uygulayan Etiket Yönetici aracı, çerez içermeyen bir alandır ve herhangi bir kişisel veri toplamaz. Araç, belirli koşullar altında kendilerinin veri toplayabileceği diğer etiketleri tetikler; ancak Google Etiket Yöneticisi bu verilere erişmez. Devre dışı bırakma alan adı veya çerez düzeyinde gerçekleştirildiyse, Google Etiket Yöneticisi ile uygulanan tüm izleme etiketleri yürürlükte kalacaktır. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

  Google Etiket Yöneticisi tarafından veri toplamanın dışında tutmak için burayı tıklayın.
   
Bu sayfadaki web izleme


Google Analytics kullanımı ilgili kişinin açık rıza sunması hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilir.

İLGİLİ KİŞİNİN 6698 SAYILI KANUNDA YER ALAN DİĞER HAKLARI
İlgili kişiler 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarını her zaman işletebilirler.
 

Versiyon: Haziran 2020

 

Loading