KVKK

WEB SİTESİNİN İŞLETİLMESİ SÜRESİNCE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR AYDINLATMA BİLDİRİMİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Edag Türkiye web sitesi kanalıyla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye işbu aydınlatma bildiriminden ulaşabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

EDAG TURKEY MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ
Bilişim Vadisi Genel Müdürlük
Muallimköy Mahallesi
Deniz Cd. Bina No:143-5 Kat:13
41400 Gebze / Kocaeli
Turkey
Website: tr.edag.com

 1. Log Kayıtlarının Alınması

  Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  Web sitesi kullanıcılarının kişisel verileri bu kanalın, kanal içeriklerinin ve bu kanal vasıtasıyla sağlanan hizmetlerin tam olarak çalışması amacıyla gerekli olduğu ölçüde işlenir ve saklanır.

  Web sitesinin ziyareti süresince kayıt altına alınan veriler ayrıca IP adresin anonim hale getirilmesi suretiyle istatistik analiz faaliyetinin yürütülmesi ve web sitesinin iyileştirilmesi, optimizasyonu ve bilgi teknolojileri sistemlerinin güvenliğinin temini amaçlarıyla kullanılır. Veriler pazarlama amacıyla kullanılmamaktadır. Belirtilen işleme amaçları “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun ve diğer  tarafların meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  sebebiyle ilişkilendirilmiştir.

  Kişisel veriler ayrıca sözleşmenin kuruluş aşaması dâhil sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

  Kişisel veriler işlenme amacı ortadan kalktığında yalnızca Türk mevzuatında, Avrupa Birliği mevzuatında ve EDAG Türkiye paydaşlarının tabi olduğu diğer ulus mevzuatına uygun olarak öngörülen saklama dönemleri boyunca saklanır.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Log kayıtları üçüncü kişilere aktarılmaz.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda web sitesine her erişim sağlandığında arayan bilgisayarın sisteminden otomatik olarak veri ve bilgi temin eder. Toplanan veriler şunlardır:

  (1)   Kullanıcı IP adresi
  (2)    Erişim tarihi ve zamanı
  (3)    Ziyaret edilen web sitesi
  (4)    Bayt cinsinden gönderilen veri miktarı
  (5)    Web sitesine erişilen kaynak/bağlantı
  (6)    Kullanılan tarayıcısı
  (7)    Kullanılan işletim sistemi

  Bu veriler Edag sisteminde log kaydı olarak tutulur. Kullanıcının başkaca kişisel verisi hakkında log kaydı alınmaz.

  Kişisel veriler 6698 Sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan hukuki sebeplere ve kişisel verilerin korunmasına dair diğer yasal düzenlemelere uygun olarak işlenir. Kişisel verilerin işlendiği hukuki sebepler:
  “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olma”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olma”,  “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun ve diğer  tarafların meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve bu sebeplerin bulunmadığı hallerde ilgili kişilerden açık rıza alınmasıdır.
   
 2. Çerez Kayıtlarının Alınması

  Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  Çerez verileri web sitesinin kullanıcı dostu olması amacıyla işlenir. Teknik amaçla kullanılan bu verilerle kullanıcı profili oluşturulmaz. Web sitesinde yer alan bazı öğelerin çalışması kullanıcı sayfa değiştirdiğinde erişim sağlanan tarayıcının tanımlanmasını gerektirir. Aşağıdaki veriler bu amaçla çerezlerde saklanır ve çerezler vasıtasıyla iletilir:

  (1)   Kullanıcının IP adresi
  (2)   Erişim tarihi ve zamanı
  (3)   Login bilgisi
  (4)   Aktarılan veri miktarı
  (5)   Sorgulanan alan adı

  Web sitesindeki çerezler ayrıca kullanıcının gezinti alışkanlıklarının analizinde kullanılır. Bu analizlerle web sitesi ve içeriklerinde kalitenin iyileştirilmesi amaçlanır. Çerezlerin analizi vasıtasıyla web sitesinin nasıl kullanıldığı öğrenilir ve bu sayede hizmetlerin nasıl iyileştirilebileceği olanaklı hale gelir. Bu, siteyi yeniden ziyaret ettiğinizde en uygun kullanıcı rehberini sağlamamızı ve yeni içeriklerle birlikte mümkün olduğu ölçüde çeşitlendirilmiş bir web sitesi sunmamızı olanaklı kılar.

  Aşağıdaki veriler bu amaçla iletilir:

  (1)   Donanım tipi, modeli, markası, ekran çözünürlüğü
  (2)   İşletim sistemi, sürümleri, aileleri
  (3)   Tarayıcı, sürümü, konfigürasyon, motorlar, eklentiler, dil, dil kodu
  (4)   Lokasyon verisi
  (5)   Sağlayıcı detayları
  (6)   Ziyaret edilen siteler, ziyaret sayısı, süresi ve tarihi
  (7)   Giriş sayfaları, çıkış sayfaları, sayfa URL'si, sayfa başlığı, arama öğeleri, indirmeler
  (8)   Arama makineleri, arama öğesi, web siteleri, sosyal ağlar
  (9)    Kampanyalar, kampanya anahtar kelimesi

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Çerez verileri üçüncü kişilere aktarılmaz.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Ziyaret ettiğiniz web sitesinde çerezler kullanılır. Çerezler kullanıcının bilgisayar sisteminde veya internet tarayıcısında saklanan/depolanan metin dosyalarıdır. Kullanıcı web sitesini ziyaret ettiğinde çerez kullanıcının bilgisayarında, işletim sisteminde saklanır ve buradan web sitesine iletilir. Bu çerez, web sitesine bir sonraki erişimde tarayıcının açıkça tanımlanmasını sağlayan bir karakter dizesi içerir. Kullanıcı çerezler üzerinde kontrol kabiliyetini haizdir.

  Teknik açıdan gerekli olma halinde kişisel veriler “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun ve diğer tarafların meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebebine, gezinti alışkanlıklarının analizinde kullanılan kişisel veriler ise ilgili kişinin açık rıza sunması hukuki sebebine dayalı olarak işlenir. Kullanıcı analizlerde kullanılan verilerin işlenmesini engelleyebilir.

  Çerezlerin engellenmesi hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz:        https://www.allaboutCookies.org

  İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Daha önce kaydedilmiş olan çerezler her zaman silinebilir. Bu otomatik olarak da yapılabilir. Web sitemiz için çerezler devre dışı bırakılırsa, burada yer alan bazı işlevler tam olarak kullanılamayabilir. 

  Tarayıcınızın yardım sayfasında ilgili talimatları bulabilirsiniz:
 3. E-Posta İletişimi

  Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  E-posta adresi ve içeriğinde yer alan kişisel veriler yalnızca iletişim kurulması amacıyla işlenir. Koşullar ilgili konunun tamamen çözüldüğünü gösterdiğinde iletişimin sona erdiği kabul edilir ve veri işleme amacı ortadan kalktığı için silinir.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  E-posta iletişiminde iletilen kişisel veriler üçüncü taraflara açıklanmaz.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kullanıcı tarafından e-posta vasıtasıyla iletilen kişisel veriler saklanır. Bu veriler “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun ve diğer tarafların meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebebine uygun olarak işlenir. Eğer iletişimin amacı sözleşmenin kuruluşu ise kişisel veriler ayrıca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olma”  sebebiyle işlenir.
   
 4. Elektronik Kartlar (eKart)

  Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  Davetiye veya tebrik kartı göndermek ve bu suretle iletişim sağlanması amacıyla elektronik araçlar kullanıyoruz.

  Aşağıdaki veriler müşteri / tedarikçi sistemimizde saklanır ve kullanılır:

  (1)    Cinsiyet
  (2)    Soyadı
  (3)    E-posta adresi

  Ayrıca (varsa), aşağıdaki veriler kullanılabilir:

  (4)    Unvan.
  (5)    Ad
  (6)    Şirket
  (7)    Gruplandırma
  (8)    Bilet/kod

  Bu tür veriler yalnızca iletişimin sağlanması amacıyla kullanılır.

  Alternatif olarak, bizimle bu şekilde iletişim kurmayı tercih ederseniz bir e-posta adresi sağlanır. Bu durumda, e-posta ile iletilen kullanıcının kişisel verileri saklanır.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Kişisel veriler yalnızca EDAG Group bünyesindeki şirketlere açıklanmaktadır.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  E-posta adresi ve içeriğinde yer alan kişisel veriler yalnızca iletişim kurulması amacıyla işlenir. Koşullar ilgili konunun tamamen çözüldüğünü gösterdiğinde iletişimin sona erdiği kabul edilir ve veri işleme amacı ortadan kalktığı için silinir.

  Mesaj gönderilirken toplanan ek kişisel veriler, yedi günden fazla olmayan bir süre geçtikten sonra silinecektir.

  Elektronik kart gönderimi ilgili kişilerin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayanır. Verilerin geçici olarak saklanmasında ve log kayıtlarının alınmasında İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun ve diğer tarafların meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebebine dayanılmaktadır.
   
 5. Web Takibi

  Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  Ziyaret ettiğiniz bu web sitesi, Google Inc. (“Google”) ‘ın web analiz servisi Google Analytics kullanır. Kullanım, Universal Analytics modunu içerir. Bu, kullanıcı faaliyetlerinin cihazlar arası analizine izin vererek takma isimlendirilmiş bir kullanıcı kimliğine birden fazla cihaz arasındaki veri, oturum ve etkileşimin atanmasını mümkün kılar.

  Bu web sitesinin sahibi adına çerez bilgilerini web sitesinin kullanımının değerlendirilmesi, web sitesi faaliyetleri hakkında raporların derlenmesi ve web sitesinin ve İnternetin kullanımıyla ilgili diğer hizmetlerin web sitesi sahibi için yapılması amaçlarıyla kullanır.

  Web analiz hizmetinin kullanımıyla web sitesi kullanımının analiz edilmesi ve düzenli iyileştirmeler yapılması amaçlanır. Temin edilen istatistikler hizmetlerimizi iyileştirmemize ve kullanıcılar için bunları daha ilgi çekici hale getirmemize olanak sağlar.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Kural olarak çerezler tarafından oluşturulan web sitesi kullanımınızla ilgili bilgiler ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılır ve burada kaydedilir. Bu web sitesinde IP adresi anonimleştirme etkinleştirildiyse, Google IP adresinizi Avrupa Birliği üye devletleri veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf diğer ülkeleri sınırlarında bırakır.

  Kişisel verilerin ABD'ye aktarıldığı istisnai durumlar için AB-ABD Gizlilik Kalkanı, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework veya CH-US Gizlilik Kalkanı, https: / /www.privacyshield.gov/welcome.

  Çerez verilerini devre dışı bırakmadığınız takdirde kontrol kabiliyetini haiz olduğunuz verileriniz yurtdışına aktarılacaktır.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Ziyaret ettiğiniz bu web sitesi, Google Inc. (“Google”) ‘ın web analiz servisi Google Analytics kullanır. Kullanım, Universal Analytics modunu içerir. Bu, kullanıcı faaliyetlerinin cihazlar arası analizine izin vererek takma isimlendirilmiş bir kullanıcı kimliğine birden fazla cihaz arasındaki veri, oturum ve etkileşimin atanmasını mümkün kılar.

  Google Analytics bilgisayarınızda saklanan çerezleri kullanır ve web sitesi kullanımının analiz edilmesine olanak sağlar.

  Sayılan amaçların gerçekleştirilmesinde kullanıcıyı ilgilendiren şu veriler işlenir:

  (1)      Kullanıcının IP adresi
  (2)      Erişim tarihi ve zamanı
  (3)      Login bilgisi
  (4)      Aktarılan veri miktarı
  (5)      Sorgulanan alan adı
  (6)      Donanım tipi, modeli, markası, ekran çözünürlüğü
  (8)     İşletim sistemi, sürümleri, aileleri
  (9)     Lokasyon verisi
  (10)   Sağlayıcı detayları
  (11)   Ziyaret edilen siteler, ziyaret sayısı, süresi ve tarihi
  (12)   Giriş sayfaları, çıkış sayfaları, sayfa URL'si, sayfa başlığı, arama öğeleri, indirmeler
  (13)   Arama makineleri, arama öğesi, web siteleri, sosyal ağlar
  (14)    Kampanyalar, kampanya anahtar kelimesi        

  Google tarafından gönderilen ve çerezler, kullanıcı kimlik doğrulaması veya reklamcılık kimlikleriyle bağlantılı veriler 14 ay sonra silinir. Google'a göre, saklama/depolama süresinin sonuna gelen veriler ayda bir kez otomatik olarak silinir. Verilerin Google tarafından ne kadar süreyle saklanacağı üzerinde hiçbir etkimiz olmadığına dikkat çekeriz.

  Tarayıcınızı ayarlayarak çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz; bununla birlikte çerezlerin devre dışı bırakılması bu web sitesinde sunulan tüm işlevleri tam olarak kullanamamanıza neden olabilir.

  Ayrıca, çerez tarafından oluşturulan ve web site kullanımına dair (IP adresiniz dâhil) verilerin Google tarafından edinilmesini ve kullanılmasını bu bağlantıda yer alan tarayıcı eklentisini indirerek ve yükleyerek engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  Çerezlerin devre dışı bırakılması, bu web sitesini ziyaret ederken verilerinizin edinilmesini önler. Universal Analytics tarafından birden fazla cihazdan alınmasını önlemek için, kullanımdaki tüm sistemler için kapsam dışında kalmayı etkinleştirmeniz gerekir. Çerezleri devre dışı bırakmak için burayı tıklayın:               https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en&text=deaktivate_google_analytics

  Bu web sitesi Google Analytics'i "_anonymizeIp()" işleviyle kullanmaktadır. Bu, IP adreslerinin kesilmiş biçimde işlenmesini sağlar ve böylece belirli bir kullanıcının takibi imkânsız hale getirir. Hakkınızda toplanan verilerin doğrudan kişisel bir bağlantı oluşturması durumunda, bu hemen engellenir, böylece kişisel veriler anında silinir.

  Ayrıca Google Etiket Yöneticisi kullanmaktayız. Google Etiket Yöneticisi pazarlamacıların web sitesi etiketlerini tek bir arayüz üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Etiketleri uygulayan Etiket Yönetici aracı, çerez içermeyen bir alandır ve herhangi bir kişisel veri toplamaz. Araç, belirli koşullar altında kendilerinin veri toplayabileceği diğer etiketleri tetikler; ancak Google Etiket Yöneticisi bu verilere erişmez. Devre dışı bırakma alan adı veya çerez düzeyinde gerçekleştirildiyse, Google Etiket Yöneticisi ile uygulanan tüm izleme etiketleri yürürlükte kalacaktır. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

  Google Etiket Yöneticisi tarafından veri toplamanın dışında tutmak için burayı tıklayın.
   
Bu sayfadaki web izleme


Google Analytics kullanımı ilgili kişinin açık rıza sunması hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilir.

İLGİLİ KİŞİNİN 6698 SAYILI KANUNDA YER ALAN DİĞER HAKLARI
İlgili kişiler 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarını her zaman işletebilirler.
 

Versiyon: Haziran 2020

 

Edag Weltweit