Geri

Geleceğin Mobilitesi

Geleceğin Mobilitesi

YARININ ortak akıllı taşıma sistemleri

Gerçek sürüşü tamamlayan otonom sürüş, bağlanabilirlik ya da mobil hizmetler: EDAG mobilite davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır ve bu iş modelleri için önemli mühendislik uzmanlıkları geliştirir. Yani, sadece yenilikçi araç konseptleri geliştirmiyoruz, aynı zamanda pazarda doğrudan kabul gören ve çeşitli müşteri projelerine dahil edilen mobilite konseptleri ve yazılım çözümleri de geliştiriyoruz.

 

Şehir merkezlerindeki trafik sıkışıklıkları, tüketicilerin kendi araçlarından uzaklaşmaları ve iklimi korumak amacıyla getirilen sürüş yasakları, hem kişisel mobilite hem de trafik ve kentsel planlama üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu, araç paylaşma, sürüş paylaşma, araç havuzları ve mikro mobilite gibi kavramlarda kendini göstermektedir.

Yeni, CASE (örn. Bağlı, Otonom, Paylaşımlı, Elektrikli) gibi ileriye yönelik araç teknolojileri piyasa neredeyse eş zamanlı olarak girmektedir. Kısmen karışıklığa yol açan karakterleriyle yeni mühendislik becerilerine ihtiyaç duyarlar. Yeniliklere açık mühendislik hizmet sağlayıcısı olarak teknoloji sektöründeki müşterilerimiz için kendimizi fikir alış verişi yapabileceğiniz iş ortağı olarak tanımlıyoruz.

Temel faaliyet alanındaki kademeli olarak artan yenilikler yanında iş modeli yenilikleri de giderek artan önem taşımaktadır. Müşterilerimizin rekabet ortamlarında daha da fazla gelişmelerine ve güçlenmelerine yardımcı oluyoruz.

Loading